Visos prekės pirtims

Aukšči­au­sia kokybė, stilin­gas dizainas ir nau­jau­sios technologijosPrekių kat­a­lo­gas

Paslau­gos

Kon­sultaci­jos pir­ties įrengimo klausi­mais. Medži­agų sukom­plek­tavi­mas. Pir­ties supro­jek­tavi­mas. Pir­ties įrengimas.

Dau­giau

Galer­ija

Čia rasite mūsų pro­fe­sion­alių dar­buo­tojų koman­dos įreng­tas pir­tis. Pro­jek­tai įgyvend­inti ne tik Lietu­voje, bet ir užsienyje.

Dau­giau

Straip­s­niai

Straip­s­niai apie pir­tis, jų įrengimą ir išplanav­imą. Taip pat pateiki­ami naudingi patari­mai kaip elgtis pir­tyje ir pir­ties naudą.

Dau­giau

Nau­jienos
Susisiekite

Kau­nas: 8 657 61711

Šis el. pašto adresas yra apsaugo­tas nuo šiukšlių. Jums reikia įgal­inti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Vil­nius: 8 657 50074

Šis el. pašto adresas yra apsaugo­tas nuo šiukšlių. Jums reikia įgal­inti JavaScript, kad peržiūrėti jį.